Apputveckling

Nöden är uppfinningarnas moder

 

Var kommer bra idéer ifrån?

Ett problem kan väcka en tanke som i sin tur leder till en idé – varför gör vi såhär idag och varför gör vi inte sådär istället? Detta är de idéer som vi på Guttae vet är värdefulla. Samtidigt vet vi att många av dessa idéer bara glöms bort och alltid får se världens ljus i en verklig produkt.

Blir alla bra idéer till verklighet?

Det finns många hinder till att skapa en framgångsrik app – idén behöver ofta utvecklas, en förståelse för hur man skall ta betalt för den, många timmar behöver läggas på design, utveckling och marknadsföring. Helt plötslig verkade inte idén kanske lika intressant längre.

Hur Guttae kommer in i bilden

Vi har erfarenheten och kunskapen som krävs för att ta en idé till en färdig app som säljer. Hur samarbetet mellan oss ser ut, baseras på era behov och idéns karaktär, men vår utgångspunkt är att vi köper din idé och ger dig en avkastning baserat på hur väl appen sedan säljer.

Detta gör att du, på att endast komma med en bra idé, kan få en framtida löpande intäkt – utan att behöva anstränga dig. Skulle appen visa sig bli så pass framgångsrik att den blir uppköpt, får du även där en andel av köpeskillingen.

Vi sköter design, utveckling och marknadsföring av appen, ditt bidrag är din idé.

Kontakta oss

Låter det intressant? Skicka ett mail eller slå oss en signal så kan vi berätta mer om vilka vi är och vårt upplägg. Titta gärna på de andra appar vi har byggt.

072-150 65 20