Kapitalisering

I detta steget handlar det om att förstå vad värdet med appen är, fortsätta utveckla detta och gör det mot en riktning för att öka den ekonomiska avkastningen. Här sker också analys för att hitta en eventuell uppköpare av appen och anpassa marknadsföring och funktionalitet för att röra sig mot den riktningen.

Leave a comment

072-150 65 20