Utveckling

“The measure of intelligence is the ability to change.”- Albert Einstein

Att skapa en plattform att växa ifrån

Här läggs merparten av tiden – själva översättningen av den visuella prototyp man tagit fram i steg ett till kod. Även här spelar förståelse för problemet stor roll, och kombineras detta med att utveckla hållbar kod, kan man sedan enkelt utveckla appen längst vägens gång när man får mer och mer förståelse för kundernas behov.

Leave a comment

072-150 65 20