Tydligt problem och målgrupp

En bra idé behöver ett tydligt problem – något som irriterar, stör eller är till besvär. Det är saker som folk bryr sig om, och saker som människor är villiga att betala för att slippa. Utan ett tydligt problem blir idén verkningslös. Desto tydligare man gör vem det är som har problemet, är det människor med en gemensam erfarenhet, bakgrund eller intresse – desto mer effektiv utveckling och marknadsföring kan man dessutom göra.

Leave a comment

072-150 65 20