Marknadsföring

 

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” – Steve jobs

Värdet i produkten gör marknadsföringen så mycket lättare

Marknadsföringen skall gärna påbörjas innan koden är färdigskriven, om man gjort sitt jobb i steg ett blir detta lättare, då man lättare kan förstå vilka kunder som har nytta av appen, och varför.

Löser appen ett tillräckligt relevant problem, kommer intresset redan finnas där. Då handlar det om att med ekonomiskt smarta taktiker nå ut till en så stor del, eller en så inflytelserik del av den relevanta målgruppen.

Leave a comment

072-150 65 20